• holovna.jpg
  • pro kafedru.jpg
  • sklad.jpg
  • metod.jpg
  • nauka.jpg
  • konf.jpg
  • public.jpg
  • project.jpg
  • centre.jpg
  • student.jpg

  • zdu.png

Організація та участь у конференціях

На базі кафедри української мови проведено 2 Всесоюзні, 2 Міжнародні, 4 Всеукраїнські наукові конференції. Широкий розголос у науковому світі мала Міжнародна наукова конференція «Північноукраїнське наріччя в історії української мови» (жовтень, 2010), у якій взяли участь 119 науковців із Угорщини, Польщі, Білорусі, України. Інститут філології та журналістики Житомирського державного університету стає визнаним в Україні центром шевчукознавства. Силами науковців кафедр інституту (передовсім кафедри української мови) проведено 2 Всеукраїнські наукові конференції (2004, 2009), присвячені творчості Валерія Шевчука.

Науковці кафедри регулярно беруть участь у наукових з’їздах, конгресах, конференціях. Визнанням наукових досягнень професора В. Мойсієнка є запрошення його до участі в роботі XV Міжнародного з’їзду славістів (Мінськ, 2013).

Кафедра взяла активну участь в організації та проведенні конференції до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка «Творчість Т. Г. Шевченка в загальнослов’янському культурному дискурсі», на пленарному засіданні якої виступив завідувач кафедри професор В. М. Мойсієнко з доповіддю «Чому Т. Шевченко основоположник нової української літературної мови» (березень 2014 р.); Всеукраїнської конференції до 75-річчя з дня народження почесного професора університету Валерія Шевчука (жовтень 2014 р.).

13-14 листопада у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася перша за історію незалежності України міжнародна наукова конференція «Походження й розвиток української мови та її говорів», у якій взяли участь науковці чотирьох країн світу.