• holovna.jpg
  • pro kafedru.jpg
  • sklad.jpg
  • metod.jpg
  • nauka.jpg
  • konf.jpg
  • public.jpg
  • project.jpg
  • centre.jpg
  • student.jpg

  • zdu.png

Навчально-методичні посібники кафедри

Упродовж останніх років активізувалася навчально-методична робота викладачів кафедри української мови, які підготували та видали низку навчально-методичних посібників для забезпечення самостійної роботи студентів:

- Ганна Конторчук «Сучасна українська літературна мова. Практикум із синтаксису» (2008);

- Валентина Прус «Просте речення. Складні випадки синтаксичного розбору» (2008), «Морфеміка. Словотвір. Зразки розборів з коментарями» (2009);

- Галина Гримашевич «Сучасна українська літературна мова. Морфемологія. Дериватологія: Курс лекцій» (2009), «Сучасна українська літературна мова. Іменна морфологія: Курс лекцій» (2009);

- Галина Доброльожа «Сучасна українська літературна мова. Морфологія: Курс лекцій» (2008), «Ділова українська мова. Курс лекцій та методичні рекомендації до практичних занять» (2009);

- Наталія Янчук «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Фономорфологія: Курс лекцій» (2009);

- Леся Ящук «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: курс лекцій», а також 17 методичних рекомендацій до проведення практичних та лабораторних занять із лінгвістичних дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри української мови: Віктор Мойсієнко, Галина Гримашевич, Ганна Конторчук, Галина Доброльожа, Наталія Дяченко, Марина Шарапа, Наталія Янчук;

- Навчальний посібник Наталії Дяченко зі вступу до мовознавства рекомендовано МОНУ для студентів вищих навчальних закладів (Дяченко Н. М. Вступ до мовознавства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Житомир: вид.-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. — 100 с.);

- У 2014 році до ювілею Т. Г. Шевченка викладачами кафедри спільно з колегами кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного університету випущено навчальний посібник «Сучасна українська літературна мова: збірник вправ і завдань на матеріалі творів Т. Г. Шевченка».