• holovna.jpg
  • pro kafedru.jpg
  • sklad.jpg
  • metod.jpg
  • nauka.jpg
  • konf.jpg
  • public.jpg
  • project.jpg
  • centre.jpg
  • student.jpg

  • zdu.png


МОЙСІЄНКО Віктор Михайлович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор. Діалектолог, історик мови.

Біографія: народився 3 квітня 1966 р. у с. Мелені Коростенського району Житомирської області. У 1983 році закінчив Меленівську середню школу. У 1990 році — філологічний факультет (спеціальність «Українська мова і література») Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Працював на посадах асистента (1990-1993), ст. викладача (1996-1997), заступника декана філологічного факультету (1995-1997), доцента (1997-2003) кафедри української мови. Із 2001 по 2003 — завідувач кафедри української мови, з 2007 по 2013 рр. — директор інституту філології та журналістики цього ж університету.

У 1993-1995 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі української мови. Кандидатську дисертацію «Номінація в поліській народній медицині та лікувальній магії» під керівництвом проф. М. Никончука захистив достроково, за рік до завершення аспірантури, у січні 1995 року. З 2003 по 2005 рр. переведений на посаду старшого наукового співробітника університету для завершення докторської дисертації. Докторську дисертацію «Північне наріччя української мови у XVI-XVII ст. Фонетика» захистив у 2006 році (науковий консультант — проф. В. Німчук). Головний редактор фахового наукового збірника «Волинь-Житомирщина» (опубліковано 25 чисел), член редколегії фахового видання Інституту української мови НАН України «Українська мова». Двічі отримував стажування в університетах Польщі: стипендія імені Й. Мяновського (Університет імені Марії-Кюрі Складовської, Люблін) та стипендія королеви Ядвіги (Ягелонський університет, Краків). Брав участь у роботі міжнародних конференцій, які проходили в Мозирі (1993), Пінську (1997) — Білорусь; Любліні (2002), Влодаві (2003), Кракові (2005), Познані (2007) — Польща; Оломоуці (2006) — Чехія. У 2005 році отримав короткотерміновий грант Американської ради наукових товариств за проект дослідження пам’яток північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст. Науковий проект проф. В. Мойсієнка «Український діалектогенез. Північне наріччя української мови в XVI-XVII ст.» у 2007 р. отримав фінансування державного фонду фундаментальних досліджень МОН України.

У жовтні 2008 р. на запрошення професорів А. Золтана та М. Кочіша Віктор Мойсієнко читав лекції для студентів відділення україністики Сегедського, Будапештського університетів та вищої школи м. Ніредьхаза (Угорщина). Професор В. Мойсієнко виступав з доповіддю «Проста мова в Україні та Білорусі в XVI ст.» на XV Міжнародному з’їзді славістів в Мінську. В. Мойсієнко — член спеціалізованих учених рад (в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та Луганському національному університеті імені Т. Г. Шевченка) для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 — українська мова. Із 2008 року — член наукової експертної ради МОН України для відбору проектів з мовознавства, літературознавства та мистецтвознавства на держфінансування, також член експертної ради Міністерства освіти й науки України для акредитації та ліцензування навчальних вищих навчальних закладів (напряму «Філологія»). Під керівництвом професора В. Мойсієнка захищено дві кандидатські дисертації. Студентські роботи, якими керував Віктор Мойсієнко, двічі відзначені дипломами ІІ ступеня на всеукраїнських конкурсах наукових робіт (Умань, 2006; Одеса 2009).

Нагороди:
1. Лауреат щорічної Поліської відзнаки «Срібна вежа» в номінації «Освіта» (2000).
2. Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації «за вагомий внесок у процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів, значні наукові досягнення та з нагоди Дня науки» (2002).
3. Грамота Ужгородського національного університету «за активну та тривалу співпрацю з Ужгородським національним університетом» (2004).
4. За значний внесок у розвиток освіти і науки в м. Житомирі нагороджений нагрудним знаком міського голови «За заслуги ІІІ ступеня» (2005).
5. Диплом лауреата університетської премії імені Івана Франка за визначні досягнення в науковій роботі (2006).
6. Почесна грамота виконавчого комітету Житомирської міської ради «за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок в навчання студентської молоді, активну громадську діяльність та з нагоди 40-річчя від дня народження» (2006).
7. Почесна грамота виконавчого комітету Житомирської міської ради за вагомий особистий внесок у національно-культурологічний розвиток в м. Житомирі та з нагоди 100-річчя Товариства «Просвіта» (2007).
8. Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка «за активну участь у науково-дослідній роботі університету, успішний захист докторської дисертації та з нагоди Дня науки» (2007).
9. За вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження, розбудову та зміцнення Української держави нагороджений медаллю Всеукраїнського товариства «Просвіта» «Будівничий України» (2008).
10. Грамота управління освіти й науки Житомирської обласної державної адміністрації «за сумлінну творчу працю в справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів» (2008).
11. 2 грамоти університету «за активну участь у науково-дослідній роботі» (2009).
12. Почесна грамота Міністерства освіти й науки України «за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність» (2009).
13. Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка «за активну участь в організації наукових конференцій, олімпіад та з нагоди Дня науки» (2013).
14. Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2014).

Наукові інтереси та досягнення: синхронічна та діахронічна діалектологія, питання українського діалекто- та глотогенезу, функціонування української літературно-писемної мови в різні часові періоди.

Навчальні предмети, які викладає: історія української літературної мови; український глотогенез; дослідження української мови за кордоном; проблеми сучасної діалектології; історія мови та діалектологія; теорія та історія мовознавства.ВОЛЬСЬКА Юлія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Біографія: народилася 16 травня 1973 р. у с. Романівка Дзержинського (нині Романівського) району Житомирської області. У 1990 році закінчила Дзержинську СШ № 1 зі срібною медаллю і вступила на філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

Закінчила інститут у 1995 р. за спеціальністю «Російська мова і література та українська мова і література». Працювала вчителем української мови та літератури та польської мови у Житомирській ЗОШ № 36, старшим лаборантом кафедри української мови ЖДПУ, диспетчером філологічного факультету ЖДУ.

З 2000 р. працює асистентом кафедри української мови, викладає «Практикум з української мови», «Синтаксис сучасної української літературної мови», «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики», «Загальне мовознавство» та інші курси.

Була учасником стипендіальної програми Польської академії наук (Варшава, 1995), методичного семінару вчителів польської мови (Слупськ, 1996). Брала участь у наукових конференціях, що проходили в Житомирі (2005, 2010, 2011, 2012), у Рівному (2007).

Наукові інтереси та досягнення: синтаксис української мови, мова письменства.

Навчальні предмети, які викладає: практикум з української мови; лінгвістичний аналіз художнього тексту; узагальнювальний курс сучасної української літературної мови; загальне мовознавство.ГРИМАШЕВИЧ Галина Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: Народилася 16 грудня 1968 р. у с. Черевки Овруцького району Житомирської області. У 1984 р. закінчила з похвальною грамотою Черевківську восьмирічну школу, у 1986 р. — із золотою медаллю Нововелідницьку СШ.

У 1986 р. вступила на філологічний факультет ЖДПІ (спеціальність «Українська мова та література»), після закінчення якого в 1991 р. (диплом із відзнакою) працювала на кафедрі української мови викладачем-стажистом, у 1993 р. — викладачем.

У 1994-2000 рр. перебувала в аспірантурі, з 2000 р. працювала старшим викладачем. У 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту української мови НАН України (м. Київ) захистила дисертацію «Номінація одягу та взуття у середньополіському діалекті» (наук. кер. — д. ф. н., проф. М. Никончук, д. ф. н., проф. П. Гриценко) на здобуття наукового ступеня к. ф. н. зі спец. 10.02.01 — українська мова. З цього ж року — доцент, завідувач кафедри української мови (2003-2013 рр.).

Під час роботи на кафедрі брала участь більше ніж у 80 наукових конференціях.

Нагороди:
1. Нагрудний знак ЖДУ «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2007).
2. Грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2006).
3. Грамота ЖДУ (2008).
4. Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2008).
5. Відзнака «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2009).

Наукові інтереси та досягнення: українська діалектологія, номінація явищ традиційної матеріальної культури Середнього Полісся, діалектна текстографія та морфологія.

Навчальні предмети, які викладає: українська діалектологія; сучасна українська літературна мова (морфологія: іменні частини мови).ДОБРОЛЬОЖА Галина Миронівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 25 листопада 1967 р. у с. Скочище Коростишівського району Житомирської області. Навчалася з 1975 р. у СШ № 7 м. Калуша Івано-Франківської обл., з 1982 р. — у Житомирській СШ № 23, після закінчення якої у 1986 р. здобула освіту вихователя дитячого садка в 11 педагогічному класі при СШ № 23 і працювала п’ять років дитячому садочку № 70 м. Житомира.

У 1987 р. вступила на заочний відділ філологічного факультету ЖДПІ. Із 1990 року працювала у СШ № 35 м. Житомира вчителем української мови і літератури. Після закінчення інституту в 1992 р. працювала асистентом на кафедрі української мови ЖДПІ. У 1993-1997 рр. перебувала у стаціонарній аспірантурі при кафедрі української мови ЖДПІ.

У 1998 р. Галина Миронівна захистила дисертацію «Ідеографія і генезис поліських антропогностичних порівнянь» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, науковий керівник — д-р філол. наук, проф. М. В. Никончук. З 1999 − старший викладач, з 2005 р. − доцент кафедри української мови.

У 2005 р. Г. Доброльожа отримала диплом про другу вищу освіту, з відзнакою закінчивши Житомирську філію Міжрегіональної академії управління персоналом, і набула фаху юриста з комерційного і трудового права.

За роки наукової та педагогічної праці в університеті брала участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, автор 60 наукових праць, переважно з культури мови і мовлення, з діалектної фразеології, у тому числі фразеологічних словників: «Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компаративними об’єктами — назвами тварин», «Красне слово — як золотий ключ. Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій» (рекомендований Міністерством освіти і науки як навчальний посібник ВНЗ) та «Фразеологічний словник говірок Житомирщини».

Наукові інтереси та досягнення: діалектна фразеологія, культура мовлення.

Навчальні предмети, які викладає: сучасна українська літературна мова для росіян; сучасна українська літературна мова (морфологія: дієслово, прислівник та службові частини мови); ділова українська мова.ДЯЧЕНКО Наталія Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 19 вересня 1977 р. у с. Водотиї Брусилівського району Житомирської області. У 1994 р. із золотою медаллю закінчила Водотиївську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 1999 з відзнакою — філологічний факультет (спец. «Українська мова і література») ЖДУ.

Працювала на посадах асистента (2000-2008 рр.), ст. викладача (з 2008 р.), доцента (з 2012 р.) кафедри української мови. Навчалася на заочному відділенні аспірантури при кафедрі української мови. У квітні 2008 р. захистила дисертацію «Номінативні поля соматизмів та відсоматичних утворень в українських діалектах» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціалізована вчена рада Д 61.051.05 при Ужгородському національному університеті). Науковий керівник — д. ф. н., проф. П. Ю. Гриценко. Двічі (2004, 2007 роки) була дипломантом Міжнародної школи гуманітарних наук Центральної та Східної Європи (сесія «Українська і польська діалектологія»).

Наукові інтереси та досягнення: діалектологія, теоретичне мовознавство.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до мовознавства; загальне мовознавство; узагальнювальний курс сучасної української літературної мови; практикум з української мови.ТИТАРЕНКО Валентина Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 8 травня 1979 р. у с. Покришів Брусилівського району Житомирської області. У 1996 р. закінчила Водотиївську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2002 р. з відзнакою — філологічний факультет (спец. «Українська мова та література») ЖДУ. Упродовж 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови ЖДУ. У 2007 році захистила дисертацію «Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам’ятках XVI–XVII ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (науковий керівник — проф. В. М. Мойсієнко).

Проходила наукове стажування в Ягелонському університеті (Фундуш королеви Ядвіги, 1-31 грудня 2005 р., м. Краків), у Варшавському університеті (Каса Й. Мяновського, 1-31 грудня 2006 р., м. Варшава). Працювала на посадах асистента (2003-2008), старшого викладача (з 2008), з 2011 — доцент кафедри української мови. Брала участь у понад 33 конференціях.

Наукові інтереси та досягнення: історія мови, питання міжмовних контактів у ХVІ-ХVІІ ст.

Навчальні предмети, які викладає: вступ до слов’янської філології, історична граматика української мови.ШАРАПА Марина Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 12 липня 1982 р. у смт. Грицеві Шепетівського району Хмельницької області. У 1999 р. із золотою медаллю закінчила ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира. У 2004 р. — з відзнакою філологічний факультет (спеціальність «Українська мова та література і соціальна педагогіка») ЖДПІ.

Працювала вчителем української мови й літератури та соціальним педагогом у ліцеї № 25 імені М. Щорса. Із 2005 р. — асистент, із 2012 р. — старший викладач, із 2013 р. — доцент кафедри української мови. У 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова успішно захистила дисертацію «Вербальні та невербальні компоненти весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся» (наук. кер. — к. ф. н., доц. В. Конобродська).

Шарапа М. В. очолює створений зусиллями доцента В. Конобродської Центр етнолінгвістичних досліджень, науковці якого працюють над проблемою дослідження традиційної духовної культури Середнього Полісся в етнолінгвістичному аспекті, а також досліджують загальні й теоретичні проблеми етнолінгвістики.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка «За активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки» (2012).

Наукові інтереси та досягнення: етнолінгвістика.

Навчальні предмети, які викладає: український правопис; сучасна українська мова з практикумом; сучасна українська літературна мова; етнолінгвістика.ЯНЧУК Наталія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народилася 9 серпня 1970 р. у м. Житомирі. У 1987 р. закінчила загальноосвітню школу № 17 м. Житомира. У 1992 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (спеціальність «Українська мова і література»). Із 1992 року працювала асистентом, а з 2001 р. до 2009 р. — старшим викладачем кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У період 1999-2003 рр. навчалася в заочній аспірантурі при лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки АПН України. Тема дисертаційного дослідження: «Функціонально-комунікативний підхід до вивчення лексики і фразеології студентами філологічного факультету в педагогічних університетах».

Двічі ставала переможцем у номінації «Куратор року» (2009, 2012 рр.), що проводився в рамках проекту ННІ філології та журналістики «Людина року».

За час роботи на кафедрі брала участь у роботі 15 науково-практичних конференцій, матеріали яких опубліковані (м. Житомир, м. Київ, м. Кривий Ріг тощо).

Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014).

Наукові інтереси та досягнення: проблеми лінгводидактики, зокрема фахової підготовки майбутніх учителів-словесників; дослідження фонетики, лексики та фразеології сучасної української літературної мови.

Навчальні предмети, які викладає: сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, графіка, орфографія); сучасна українська мова з практикумом.ЯЦЕНКО Сергій Адамович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народився 27 лютого 1964 р. у с. Степанівка Ємільчинського району Житомирської області. У 1981 р. закінчив Степанівську СШ. Після проходження військової служби навчався в ЖДПІ імені Іана Франка (спеціальність «Українська мова та література»), який закінчив у 1990 р.

Працював на посадах учителя української мови та літератури, методиста Будинку дитячої творчості Ружинського району, інспектора відділу освіти Ружинської райдержадміністрації. Із 2005 р. — асистент, з 2010 р. — старший викладач, з 2011 р. — доцент кафедри української мови.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Назви їжі, продуктів харчування та напоїв в українській мові ХІV-ХVІІ ст.» (наук. кер. — д. ф. н., проф., чл.-кор. НАНУ В. Німчук).

Під час роботи на кафедрі брав участь у 12 наукових конференціях.

Наукові інтереси та досягнення: історія української мови.

Навчальні предмети, які викладає: старослов’янська мова; сучасна українська літературна мова (лексикологія, лексикографія, фразеологія); сучасна українська літературна мова (морфеміка, словотвір); практикум з української мови.ЯЩУК Леся Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Біографія: народилася 29 вересня 1977 р. у м. Києві. У 1994 р. закінчила Броницькогутянську ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 1999 р. — філологічний факультет (спец. «Українська мова і література та українознавство») ЖДПУ.

Працювала вчителем української мови та літератури в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 м. Новограда-Волинського (1999-2001), асистентом кафедри української мови ЖДУ (з 2001).

У 2008 р. захистила дисертацію «Антропонімія Житомирщини ХVІ-ХVІІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (наук. кер. — проф. В. М. Мойсієнко). У 2004, 2007 рр. — дипломант Міжнародної школи гуманітарних наук Центральної та Східної Європи (сесія «Українська і польська діалектологія»); 2005 р. — стипендіат фундушу імені Королеви Ядвіги Ягелонського університету (м. Краків).

Наукові інтереси та досягнення: ономастика, діалектологія.

Навчальні предмети, які викладає: сучасна українська літературна мова (синтаксис простого речення, синтаксис складного речення); сучасна українська літературна мова з практикумом.ФАЛЬКІВСЬКА Людмила Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: народилася 1 квітня 1970 року в с. Піщаниця Овруцького району Житомирської області. У 1987 році закінчила Піщаницьку середню школу із золотою медаллю. У 1992 р. закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (спеціальність «Українська мова і література»).

Із 1992 року працює старшим лаборантом кафедри української мови.ГАНЬКО Жанна Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: народилася 10 серпня 1985 р. у м. Житомирі. У 2003 р. закінчила загальноосвітню школу № 24 м. Житомира. У цьому ж році вступила на денне відділення філологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2007 р. отримала диплом бакалавра з відзнакою та продовжила навчання в магістратурі за спеціальністю «Українська мова і література».

Від 1 вересня 2008 р. — старший лаборант Північноукраїнського діалектологічного центру імені М. В. Никончука.